Budynek B1 (stary)

pediatra

internista

diabetolog

dietetyk

psychiatra

ginekolog

dermatolog

urolog

endokrynolog

pulmonolog

psycholog

alergolog

logopeda

laboratorium

Budynek B2 (nowy)

neurolog

ortopeda

USG

laryngolog

medycyna pracy

neurolog dziecięcy

echo serca

kardiolog

psycholog transportu

okulista

rehabilitacja

reumatolog