Echo serca

Echo serca to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które wykorzystuje ultradźwięki do tworzenia obrazów struktury i funkcji serca. Stanowi niezwykle cenne narzędzie w ocenie wielu schorzeń serca, dlatego wykonywane jest w różnych przypadkach klinicznych.


Kiedy warto wykonać echo serca?


Objawy chorób serca: Jeśli pacjent skarży się na objawy sugerujące choroby serca, takie jak duszność, ból w klatce piersiowej, nieregularne tętno, zawroty głowy czy omdlenia, warto rozważyć wykonanie echo serca. Badanie może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny tych objawów, takich jak niewydolność serca, wady zastawkowe, lub osłabienie funkcji mięśnia sercowego.


Monitorowanie choroby serca: Osoby z rozpoznanymi chorobami serca, takimi jak niewydolność serca, wady zastawkowe, choroba wieńcowa, powinny być poddawane regularnemu monitorowaniu. Echo serca jest przydatne w ocenie postępu choroby, skuteczności leczenia oraz monitorowaniu ewentualnych zmian w strukturze i funkcji serca.


Ocena wrodzonych wad serca: Echo serca jest podstawowym narzędziem do diagnozowania wrodzonych wad serca. Wykonywane jest zarówno u niemowląt, dzieci, jak i dorosłych. Pozwala na dokładne zobrazowanie wad strukturalnych serca, takich jak ubytki przegrody międzykomorowej, wady zastawkowe, czy nieprawidłowości w układzie naczyń krwionośnych.


Przygotowanie do zabiegu kardiologicznego: Przed planowanym zabiegiem kardiologicznym, takim jak angioplastyka wieńcowa, wszczepienie stentu, czy rewaskularyzacja mięśnia sercowego, wykonuje się echo serca. Pozwala to ocenić strukturę serca, funkcję mięśnia sercowego oraz dostępność naczyń wieńcowych, co umożliwia lekarzowi podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących planowanego zabiegu.


Monitorowanie terapii: Echo serca może być wykonywane w celu monitorowania skuteczności terapii, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca. Pozwala ocenić, czy leki i inne metody leczenia przynoszą oczekiwane efekty, takie jak poprawa siły skurczu serca, zmniejszenie obrzęków czy poprawa wydolności fizycznej.


Badanie kontrolne po operacji serca: Po przeprowadzeniu operacji serca, takiej jak rewaskularyzacja mięśnia sercowego, wszczepienie sztucznego zastawki lub przeprowadzenie naprawy wrodzonej wady serca, wykonuje się regularne badania kontrolne. Echo serca jest jednym z podstawowych badań, które pomaga ocenić skuteczność zabiegu, sprawdzić funkcję wszczepionych implantów oraz monitorować proces gojenia się tkanek serca.


Wysokie ryzyko choroby serca: Osoby z czynnikami ryzyka choroby serca, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, otyłość lub rodzinna historia chorób serca, powinny regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym. Echo serca może pomóc w identyfikacji wczesnych oznak choroby serca, nawet jeśli pacjent nie ma jeszcze objawów.


Ocena kondycji serca u sportowców: Echo serca jest wykorzystywane w badaniach sportowych do oceny struktury i funkcji serca u zawodników oraz osób aktywnych fizycznie. Pozwala określić, czy serce jest zdolne do wytrzymałościowych obciążeń fizycznych, czy nie ma wad strukturalnych, które mogłyby zwiększać ryzyko nagłego zatrzymania serca podczas wysiłku.


Nadzór ciąży: Echo serca może być wykonywane u kobiet w ciąży, zwłaszcza gdy istnieją podejrzenia wrodzonych wad serca u płodu. Badanie pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości serca u rozwijającego się dziecka.


Kontrola po leczeniu choroby serca: Po zakończeniu leczenia choroby serca, takiej jak zawał mięśnia sercowego, wada zastawkowa lub choroba niedokrwienna serca, wykonuje się regularne badania kontrolne. Echo serca pomaga ocenić skuteczność terapii, sprawdzić, czy występują powikłania po leczeniu i monitorować ogólną kondycję serca.

Lekarze

Katarzyna Grudzka
Lek. Katarzyna Grudzka
Echo serca