Pediatra

Nasze Centrum Medyczne w Górze Kalwarii oferuje opiekę zdrowotną dla dzieci oraz młodzieży, tj. dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Pediatra zajmuje się zarówno dziećmi chorymi, jak i zdrowymi. Oznacza to, że wykonuje/ zleca badania kontrolne oraz okresowe, szczepienia ochronne, a także przeprowadza bilanse stanu zdrowia dzieci. Poradnia pediatryczna sprawuje również opiekę nad dziećmi w zakresie oceny prawidłowości ich rozwoju, a także leczenia oraz diagnostyki chorób infekcyjnych, alergicznych, zaburzeń trawienia, dolegliwości bólowych różnego rodzaju oraz innych problemów zdrowotnych.

W przypadku stwierdzenia konieczności dalszego leczenia przez lekarza specjalistę (np. neurologa, endokrynologa, kardiologa, alergologa, laryngologa, itp.) pediatra zleca wykonanie dodatkowych badań oraz konsultację u lekarza danej specjalizacji. Nasza przychodnia pediatryczna w Górze Kalwarii oferuje ponadto rodzicom udzielenie porad na temat właściwej pielęgnacji, a także karmienia niemowlęcia.

Lekarze