dr hab. n. med. Radosław Kowalewski

Zdjęcie - Radosław Kowalewski

dr hab. n. med. Radosław Kowalewski

Chirurgia

Specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej.


Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Obecnie pełni zaszczytną funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, gdzie jego doświadczenie i kompetencje przyczyniają się do wysokiej jakości opieki medycznej.


Swoje bogate doświadczenie zdobył, pracując w placówkach medycznych, takich jak Klinika Chirurgii Naczyń Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.


Dr Kowalewski specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu chirurgicznym tętniaków aorty piersiowej, rozwarstwień aorty, tętniaków i niedrożności aorty brzusznej, tętniaków tętnic obwodowych, chorób tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych.


Aktywnie rozwija swoje umiejętności i wiedzę w obszarze chirurgii, uczestnicząc w licznych szkoleniach, między innymi na Karolinska University w Sztokholmie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Medycznym w Debreczynie (Węgry).


Autor 88 prac naukowych, w tym 28 opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Posługuje się biegle językiem angielskim i polskim, umożliwiając skuteczną komunikację z pacjentami.