Audiometria

Audiometria

Audiometria to precyzyjny test diagnostyczny, mający na celu ocenę zdolności słuchowej pacjenta. Podczas badania używane jest specjalistyczne urządzenie zwane audiometrem, które generuje dźwięki o różnych częstotliwościach i intensywnościach. Pacjent jest proszony o reakcję na te dźwięki, co umożliwia dokładne zbadanie zakresu słyszenia oraz wykrycie ewentualnych zaburzeń słuchu.
Audiometria jest kluczowym narzędziem w identyfikacji problemów ze słuchem, umożliwia wczesne wykrycie utraty słuchu i pomaga dostosować odpowiednie środki korygujące, takie jak aparaty słuchowe czy terapie rehabilitacyjne.


Wskazania do audiometrii:

Osłabienie słuchu: Osoby z podejrzeniem utraty słuchu, której przyczyna nie jest jeszcze znana, powinny poddać się audiometrii w celu zdiagnozowania problemu i określenia stopnia utraty słuchu.
Monitorowanie zmian słuchu: Pacjenci, u których wcześniej zdiagnozowano problemy ze słuchem, mogą korzystać z regularnych badań audiometrycznych, aby śledzić ewentualne zmiany i dostosować odpowiednie rozwiązania, takie jak aparaty słuchowe.
Przygotowanie do protetyki słuchu: Osoby, które zastanawiają się nad założeniem aparatów słuchowych lub implantów, muszą najpierw przeprowadzić audiometrię, aby określić najlepsze rozwiązanie dla swojego typu i stopnia utraty słuchu.
Badania przesiewowe: Audiometria jest używana do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci i noworodków, aby wcześnie wykrywać ewentualne problemy słuchowe, co pozwala na podjęcie szybkich działań korygujących.


Korzyści płynące z audiometrii:

Wczesna diagnoza i leczenie: Audiometria pozwala na wczesne wykrycie problemów ze słuchem, co jest kluczowe w rozpoczęciu szybkiego leczenia i minimalizacji negatywnych konsekwencji utraty słuchu.
Dostosowane rozwiązania: Wyniki audiometrii pozwalają dostosować indywidualne rozwiązania, takie jak aparaty słuchowe, implanty, czy terapie rehabilitacyjne, w zależności od potrzeb pacjenta.
Poprawa jakości życia: Dzięki audiometrii osoby z problemami słuchowymi mogą skorzystać z odpowiednich środków wspierających i znacznie poprawić jakość swojego życia, zwłaszcza w sferze komunikacji i kontaktów społecznych.
Ochrona słuchu: Badania audiometryczne pomagają również w identyfikacji osób, narażonych na szkodliwe środowisko pracy, co pozwala podjąć odpowiednie środki ochronne w celu uniknięcia pogorszenia słuchu.