Holter ciśnieniowy (Holter RR)

Holter ciśnieniowy (Holter RR)

Holter ciśnieniowy to zaawansowane urządzenie monitorujące ciśnienie krwi przez 24 godziny lub dłużej, umożliwiające uzyskanie dokładnego obrazu zmian ciśnienia krwi w ciągu dnia. Badanie to jest kluczowe dla osób ze diagnozowanymi lub podejrzewanymi problemami z ciśnieniem, oferując pełniejszy i bardziej wiarygodny obraz niż pojedyncze pomiary.


Kto powinien wykonać badanie:

Osoby z niestabilnym ciśnieniem krwi: szczególnie te, u których ciśnienie wykazuje znaczne wahania, które trudno zdiagnozować podczas jednorazowej wizyty.

Pacjenci z podejrzeniem nadciśnienia maskowanego lub białego fartucha: gdy ciśnienie krwi wydaje się normalne w warunkach klinicznych, ale wysokie w domu lub odwrotnie.

Osoby poddające się leczeniu hipotensyjnemu: do oceny skuteczności i dostosowania dawkowania leków.


Korzyści płynące z badania:

Dokładna diagnoza: Ciągły monitoring ciśnienia krwi dostarcza bardziej kompleksowych danych, ułatwiających właściwą diagnozę.

Optymalizacja leczenia: Dzięki precyzyjnym danym możliwe jest lepsze dostosowanie terapii, co zwiększa jej skuteczność.

Wczesne wykrywanie ryzyka: Monitorowanie ciśnienia pozwala na wczesne wykrywanie stanów zagrażających zdrowiu, takich jak nadciśnienie tętnicze.