USG doppler

USG doppler

Ultrasonografia Dopplerowska (USG Doppler) to bezpieczna i nieinwazyjna metoda diagnostyczna, szeroko stosowana w medycynie. Wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, aby ocenić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Dzięki temu można uzyskać precyzyjne informacje o prędkości i kierunku przepływu krwi, co jest niezwykle przydatne w diagnostyce chorób układu krążenia.

Urządzenie USG Doppler emituje fale dźwiękowe, które odbijają się od poruszających się krwinek. Komputer analizuje te echa i przekształca je w obrazy oraz wykresy przepływu krwi, które można obserwować na monitorze.


Wskazania do wykonania USG Doppler

USG Doppler znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny i jest powszechnie używane do wielu celów. Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia badania ultrasonograficznego Doppler to:

  • Ocena przepływu krwi w tętnicach i żyłach: W celu wykrycia zwężeń, zakrzepów, zatorów lub innych nieprawidłowości, które mogą prowadzić do zaburzeń krążenia.
  • Diagnostyka chorób serca: Takich jak wady zastawek, ocena funkcji lewej i prawej komory serca oraz badanie naczyń wieńcowych.
  • Ocena naczyń mózgowych: W celu wykrycia zwężeń lub niedrożności tętnic szyjnych, co może być przyczyną udarów.
  • Badanie przepływu krwi w kończynach dolnych i górnych: W celu diagnozy miażdżycy, zakrzepicy żył głębokich oraz innych schorzeń naczyń obwodowych.
  • Ocena naczyń nerkowych: W celu diagnostyki nadciśnienia nerkopochodnego.


Korzyści płynące z USG Doppler

  • Wczesne wykrycie chorób układu krążenia: USG Doppler pozwala na wykrycie zmian patologicznych w naczyniach krwionośnych we wczesnych stadiach, co umożliwia szybkie wdrożenie leczenia.
  • Monitorowanie postępu choroby: Regularne badania USG Doppler pozwalają lekarzom śledzić rozwój choroby lub skuteczność terapii, co jest szczególnie ważne w przypadku przewlekłych schorzeń układu krążenia.
  • Wykrywanie powikłań: USG Doppler może ujawnić powikłania takie jak zakrzepy czy tętniaki, które mogą być trudne do wykrycia podczas innych badań.
  • Unikanie inwazyjnych procedur: Dzięki USG Doppler można często uniknąć konieczności wykonywania bardziej inwazyjnych badań, takich jak angiografia.
  • Planowanie zabiegów chirurgicznych: USG Doppler dostarcza dokładne informacje na temat lokalizacji i charakterystyki zmian w naczyniach, co pozwala chirurgom lepiej zaplanować interwencje i zminimalizować ryzyko powikłań.