Badania okresowe i kontrolne

Badania okresowe i kontrolne

Badania profilaktyczne dotyczą każdego pracownika zarówno przed i w trakcie pracy. Badania okresowe wykonuje się po terminie  ważności badań wstępnych lub wcześniejszych badań okresowych.

Cel badań okresowych to weryfikacja zdolności pracownika do dalszego wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w warunkach, które wskazał pracodawca na skierowaniu na te badanie. Częstotliwość tych badań zależy od zajmowanego stanowiska pracy.

Jeżeli jesteśmy nieobecni w pracy powyżej 30 dni z powodu choroby wykonujemy badania kontrolne. Przeprowadza się je pomimo iż pracownik posiada ważne badania okresowe.