Badania profilaktyczne wstępne

Badania profilaktyczne wstępne

Przepisy obowiązujące w Kodeksie Pracy stanowią, iż pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy jeśli nie ma orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Takim dokumentem są badania wstępne do pracy, które wykonujemy przed podjęciem pracy i kieruje na nie przyszły pracodawca.

Badanie wstępne wykonują:

  • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,
  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.