Fizykoterapia

Fizykoterapia

Laser wysokoenergetyczny MLS

Pole magnetyczne

Ultradźwięki/fonoforeza

Krioterapia miejscowa

Lampa Sollux

Elektroterapia:

   Prądy interferencyjne

   Prądy Tens

   Prądy diadynamiczne

   Jonoforeza

   Galwanizacja

   Elektrostymulacja

   Prądy Kotz’a

   Prądy Traberta

   Tonoliza

   Elektrostymulacja nerwów twarzowych