Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt

Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt

Wskazania:

  • zaburzenia ruchowe typu: podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe, asymetria ułożenia,
  • opóźnienia rozwoju psychoruchowego,
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce),
  • uszkodzenia obwodowego układu nerwowego (m.in. uszkodzenie splotu barkowego),
  • choroby genetyczne, metaboliczne oraz wady wrodzone (m.in. Zespół Downa),
  • oraz w innych przypadkach wymagających stymulacji rozwoju motorycznego (np. kręcz szyjny)