Medycyna sportowa

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań z zakresu medycyny sportowej:

Osobom wykonującym komplet badań w Centrum Medycznym eMKmed przysługuje rabat od standardowych cen.

Szczegóły w Rejestracji naszej Przychodni (tel. 887 130 160).

Zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 395) – Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskiwania tych orzeczeń

Pakiet indywidualny 

Badania dla jednej osoby. W pakiecie zawarte jest orzeczenie lekarza sportowego oraz badania: morfologie, OB, glukoza, mocz, EKG.

 Pakiet ekipa 

Badania dla grup od 5 do 10 osób. W pakiecie zawarte jest orzeczenie lekarza sportowego oraz badania: morfologie, OB, glukoza, mocz, EKG.

Pakiet klub

Badania dla grup powyżej 10 osób. W pakiecie zawarte jest orzeczenie lekarza sportowego oraz badania: morfologie, OB, glukoza, mocz, EKG

Pakiet ekspres 

Przyspieszone badania dla jednej osoby. W pakiecie zawarte jest orzeczenie lekarza sportowego oraz badania: morfologie, OB, glukoza, mocz, EKG.


W ramach medycyny sportowej oferujemy usługi poza pakietami:

-Konsultacja lekarza sportowego

-Konsultacja ortopedyczna

-konsultacja neurologiczna 

-konsultacja kardiologiczna 

-echo serca 

-Orzeczenie lekarza bez wykonywania badań (z badaniami przyniesionymi przez pacjenta)

-Badania laboratoryjne (morfologia, OB., glukoza, mocz, EKG)

Lekarze