Holter EKG

Holter EKG

Holter EKG, znany również jako monitorowanie elektrokardiograficzne, to specjalistyczna usługa diagnostyczna, która pozwala na ciągłe rejestrowanie elektrycznej aktywności serca przez dłuższy okres, zazwyczaj 24 godziny lub dłużej. Jest to ważne narzędzie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca oraz monitorowaniu ewentualnych nieregularności.


Kto może skorzystać z holtera EKG?

Holter EKG jest powszechnie stosowany u pacjentów, którzy doświadczają nieregularnego bicia serca lub podejrzewają zaburzenia rytmu serca. Usługa ta jest często zalecana w przypadku:


Osób z arytmią: Pacjenci z migotaniem przedsionków, częstoskurczem komorowym, czy innymi zaburzeniami rytmu serca są kierowani na badanie holtera EKG, aby monitorować ich rytm serca w codziennych warunkach.

Badania diagnostyczne: Lekarze zlecają holter EKG w celu wykrycia i zarejestrowania nieregularności rytmu serca, które mogą być przyczyną objawów takich jak omdlenia, duszności czy bóle w klatce piersiowej.

Monitorowanie leczenia: Pacjenci, którzy są już leczeni z powodu zaburzeń rytmu serca, korzystają z holtera EKG, aby ocenić, czy terapia jest skuteczna.


Korzyści płynące z holtera EKG

Dokładna diagnoza: holter EKG pozwala na ciągłą rejestrację aktywności serca przez długi okres, co umożliwia lekarzom dokładniejszą diagnozę zaburzeń rytmu serca.

Identyfikacja nieregularności: To badanie pomaga wykryć i zarejestrować nieregularności, które mogą być trudne do uchwycenia podczas pojedynczego badania elektrokardiograficznego.

Skuteczniejsza terapia: Na podstawie wyników holtera EKG lekarze mogą dostosować leczenie, co przyczynia się do lepszego kontrolowania arytmii serca.

Monitorowanie efektów leczenia: Pacjenci, którzy są już leczeni z powodu zaburzeń rytmu serca, mogą korzystać z tej usługi w celu monitorowania, czy terapia działa zgodnie z oczekiwaniami i czy nie ma skutków ubocznych.

Bezpieczeństwo: holter EKG jest bardzo bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem, co oznacza, że pacjenci mogą, a nawet powinni prowadzić normalne życie podczas badania.