Pulmonolog

Pulmonolog zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego. Rzadziej używana nazwa to pneumonologia. Najczęstsze choroby układu oddechowego to: gruźlica, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astma oskrzelowa, odma opłucnowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), pylica płuc, rak płuca, sarkoidoza, mukowiscydoza.

Lekarze

Wojciech Leja
lek. med. Wojciech Leja
Pulmonolog

Godziny przyjęć:

  • Czwartek 15:30 - 18:00
  • (co dwa tygodnie)