Neurochirurg

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem chorób dotyczących układu nerwowego - mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych.

Układ nerwowy kontroluje wiele procesów fizjologicznych organizmu, takich jak ruch, czucie, koordynacja i pamięć, a zadaniem neurologii jest zapewnienie ich właściwego funkcjonowania.


Neurolog specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, padaczka, migrena, bóle głowy i wiele innych. To wykwalifikowany specjalista, który w swojej pracy posługuje się różnymi testami i badaniami neurologicznymi, jak również wykorzystuje techniki obrazowania mózgu oraz inne dostępne metody, w celu zdiagnozowania choroby i zaproponowania odpowiedniego leczenia.


Leczenie chorób neurologicznych może obejmować stosowanie leków, terapię fizyczną, terapię mowy, terapię okulistyczną, a w niektórych przypadkach również chirurgiczne interwencje.Lekarze

Mateusz Maślanka
Dr n. med. Mateusz Maślanka
Neurochirurgia