USG Ginekologiczne i USG ciąży

USG Ginekologiczne i USG ciąży

USG ginekologiczne to bezinwazyjna diagnostyczna procedura obrazowania, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do wizualizacji narządów i struktur wewnętrznych układu rozrodczego u kobiet. Jest to powszechnie stosowany badanie, które pozwala lekarzom ocenić stan macicy, jajników, szyjki macicy oraz endometrium. USG ginekologiczne pozwala wykrywać różnego rodzaju zmiany, np. guzy, torbiele czy nieprawidłowości anatomiczne.


Wykonywane w ciąży ma na celu monitorowanie postępu rozwoju płodu oraz ocenę stanu macicy i łożyska. USG ciąży pozwala na określenie wieku płodu, ocenę ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, a także umożliwia wykrycie potencjalnych powikłań ciąży.


Wskazania do wykonania badania USG:

USG ginekologiczne jest wskazane w wielu przypadkach, takich jak:

 • Badanie profilaktyczne w ramach opieki ginekologicznej.

 • Nieregularne krwawienia menstruacyjne.

 • Bóle brzucha lub miednicy.

 • Niepokojące objawy w układzie rozrodczym, takie jak zmiany w cyklu menstruacyjnym czy obecność guzów.

 • Kontrola antykoncepcji wkładki wewnątrzmacicznej (spirali).

 • Monitorowanie leczenia schorzeń ginekologicznych.


USG w ciąży jest przeprowadzane w celu:

 • Potwierdzenia ciąży i określenia wieku płodu.

 • Monitorowania postępu rozwoju płodu i oceny stanu łożyska.

 • Wykrycia ewentualnych wad wrodzonych u płodu.

 • Określenia pozycji i prezentacji płodu przed porodem.

 • Oceny ilości płynu owodniowego.

 • Wykrycia ewentualnych powikłań ciąży, takich jak stan przedrzucawkowy czy rozejście się łożyska.


Korzyści płynące z USG ginekologicznego i ciąży:

 • Wczesne wykrywanie i diagnoza różnego rodzaju chorób i zmian w układzie rozrodczym.

 • Monitorowanie skuteczności leczenia i postępów terapii.

 • Wykrywanie torbieli, mięśniaków i innych nieprawidłowości, co pozwala na wcześniejsze interwencje i uniknięcie powikłań.

 • Śledzenie postępu rozwoju płodu i ocena jego zdrowia.

 • Wczesne wykrywanie wad wrodzonych, co skutkować może podjęciem odpowiednich kroków medycznych przed lub po porodzie.

 • Zapewnienie komfortu psychicznego przyszłym rodzicom,

 • Pomoc w ustaleniu terminu porodu i wybraniu najlepszego trybu porodu.